English translation below

Assistent Hotelmanager met Passie voor F&B

Ben jij een ‘hands on’ manager met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel? Beschouw jij stressbestendigheid en betrouwbaarheid als jouw kwaliteiten. Sta je te popelen om medewerkers te motiveren en heb bij te brengen hoe gastvrijheid werkt? Misschien ben jij wel degene die we zoeken. Lees snel verder!

We zijn op zoek naar een Assistent–Hotelmanager die zich voornamelijk zal richten op onze F&B afdeling en deze ook operationeel zal aansturen in nauwe samenwerking met de restaurantmanager. Daarnaast zal hij de Hotelmanager vervangen tijdens diens afwezigheid en samen met hem verantwoordelijk zijn voor het beleid van het Hotel.

Jouw profiel

 • Je heb Je hebt een grote passie voor de hotellerie, vooral richting F&B;

Gastvrijheid op een hoog niveau zit in jouw genen;

 • Je bent fulltime beschikbaar en beschikt over ervaring in een soortgelijke functie;
 • Kwaliteitsgericht; je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de service;
 • Je stuurt het team aan op een coachende manier en ziet toe dat voorschriften omtrent veiligheid, Arbo, HACCP worden nageleefd;
 • Het woord ‘stress’ staat niet in jouw woordenboek;
 • Je bent besluitvaardig en werkt ordelijk en gestructureerd;
 • Je denkt altijd in oplossingen; ‘nee’ bestaat niet;
 • Je beschikt over leiderschapskwaliteiten;
 • Je bent flexibel en vindt het niet erg om in het weekend en op feestdagen te werken;
 • Je bent communicatief vaardig in minstens de Nederlandse en Engelse taal;
 • Je kan goed omgaan met en anticiperen op veranderingen van binnen- en buitenaf;
 • Betrokken en integer; je voelt je sterk verbonden met de organisatie en haar werknemers.Hoe ziet dat eruit?
 • Als centrale schakel binnen het hotel en F&B ,ben jij vaak op de werkvloer te vinden;
 • Je staat in nauw contact met de Front Office Manager, Chef kok, Restaurantmanager en Hotelmanager;
 • Je handelt klachten naar tevredenheid af en beantwoordt vragen van de gasten;
 • Je instrueert het team en draagt zorg voor efficiënte werkmethoden en procedures;
 • Je hebt oog voor kwaliteit en gastbeleving, accepteert feedback en geeft feedback waar nodig;
 • Je doet er alles aan om samen met het team de verwachtingen van de gast te overtreffen. Pas dan ga jij tevreden naar huis;
 • Je vervangt de Hotelmanager in diens afwezigheid;
 • Samen met de hotelmanager analyseer je kerncijfers zoals bezettingscijfers, payrollpercentages, omzetten, inslag en kun je deze terugkoppelen aan de directie.

Wat kun je verwachten?
Je komt te werken in een jonge en groeiende horecaonderneming waarin er kansen worden geboden om jezelf te (blijven) ontwikkelen. Je ontvangt een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een tegemoetkoming in de reiskosten.

Assistant Hotel Manager with Passion for F&B

Are you a “hands on” manager with a high sense of responsibility? Do you consider stress resistance and reliability to be your qualities? Are you eager to motivate employees and teach them how hospitality works? Maybe you are the person we are looking for. Read on quickly!

We are looking for an Assistant Hotel Manager who will mainly focus on our F&B department and manage it operationally in close cooperation with the restaurant manager. He will also replace the Hotel Manager during his absence and together with him he will be responsible for the management of the Hotel.

Your Profile

 • You have You have a great passion for the hotel business, especially towards F&B;
 • Hospitality at a high level is in your genes;
 • You are available full time and have experience in a similar position;
 • Quality-oriented; You set high standards for service quality;
 • You manage the team in a coaching manner and ensure that regulations regarding safety, working conditions and HACCP are observed;
 • The word ‘stress’ is not in your vocabulary;
 • You are decisive and work in an orderly and structured way;
 • You always think in terms of solutions; ‘no’ does not exist;
 • You have leadership qualities;
 • You are flexible and don’t mind working weekends and holidays;
 • You have good communication skills in at least Dutch and English;
 • You can handle and anticipate internal and external changes well;
 • Committed and with integrity; You feel a strong connection with the organization and its employees.

What does that look like?

 • As the central link within the hotel and F&B, you can often be found on the work floor;
 • You are in close contact with the Front Office Manager, Chef, Restaurant Manager and Hotel Manager;
 • You handle complaints satisfactorily and answer guests’ questions;
 • You instruct the team and ensure efficient working methods and procedures;
 • You have an eye for quality and guest experience, accept feedback and give feedback where necessary;
 • You do everything possible to exceed the guest’s expectations together with the team. Only then will you go home satisfied;
 • You replace the Hotel Manager in his/her absence;
 • Together with the hotel manager you will analyze key figures such as occupancy rates, payroll percentages, turnovers, impact and you will be able to provide feedback to the management.

What can you expect?

You will work in a young and growing hospitality company where there are opportunities to (continue to) develop yourself. You will receive a competitive salary and fringe benefits such as an allowance for travel expenses.

Locations: DoubleTree by Hilton
Categories: Management

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx