Ben jij een creatief kooktalent en een perfectionist op het gebied van borden opmaken? Ben je een geboren leider en sta je te popelen om samen met een team culinaire ervaringen te creëren voor gasten? Misschien ben jij wel de horecatopper die wij zoeken. Lees snel verder!

Bij DoubleTree by Hilton Sittard zijn wij opzoek naar een enthousiaste Chef-kok.

Het eerste Hilton hotel dat is gevestigd buiten de Randstad: DoubleTree by Hilton Sittard. Het hotel beschikt over 90 kamers, meeting-en event faciliteiten, Restaurant The College en Bar Bisco.

Jouw profiel

 • Je hebt passie voor F&B;
 • Kwaliteitsgericht; je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van gerechten en weet deze te waarborgen;
 • Leiderschap; je creëert draagvlak voor je team en weet ze te motiveren;
 • Communicatief sterk; je bent het schakelpunt tussen bediening en keuken op het gebied van communicatie
 • Stressbestendig; je weet de rust binnen je team te bewaren;
 • Secuur; je bent in staat om gerechten op nauwkeurige wijze tot kunstwerken te verheven;
 • Creatief; je bent creatief in het bedenken en opmaken van nieuwe gerechten.

Als Chef-kok zorg jij achter de schermen samen met je team voor een optimale gastbeleving.

Hoe ziet dat eruit?

 • Je bent het aanspreekpunt van het keukenteam en ziet erop toe dat processen goed worden uitgevoerd.
 • Je bent verantwoordelijk voor het inkoopbeleid van de keuken;
 • Per seizoen werk je samen met je team een nieuwe, innoverende menukaart uit;
 • Je voert administratieve taken uit zoals het maken van roosters op basis van de juiste personeelsbezetting in relatie tot drukte en budgetten;
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het voorbereiden, het bereiden en doorgeven van gerechten en/of gerechtendelen en voor het uitvoeren van de algemene diensten in de keuken.
 • Je ziet toe op het functioneren en de ontwikkeling van medewerkers door het voeren van functionerings- of voortgangsgesprekken;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het opstellen van het afdelingsbudget en gaat hierbij uitdagingen aan om de foodomzet te vergroten;

Wat je kunt verwachten als je gaat werken bij Black Label Hopitality?

Je komt te werken in een jonge en groeiende horecaonderneming onder een van de meest toonaangevende hotelmerken, waarin er kansen worden geboden om jezelf te (blijven) ontwikkelen. Je ontvangt een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een tegemoetkoming in de reiskosten

Ben je enthousiast geworden of wil je meer informatie? Neem dan meteen contact met ons op!

Are you a creative cooking talent and a plate-making perfectionist? Are you a born leader and eager to work with a team to create culinary experiences for guests? Maybe you are the hospitality topper we are looking for. Read on quickly!

At Double Tree by Hilton Sittard we are looking for an enthusiastic Chef!

The first Hilton hotel that is located outside the Randstad: DoubleTree by Hilton Sittard. The hotel has 90 rooms, meeting and event facilities, Restaurant The College and Bar Bisco. For this new addition to Black Label Hospitality we are looking for a topper for our kitchen.

Your profile

 • You have a passion for F&B;
 • Quality-oriented; you set high standards for the quality of dishes and know how to guarantee them;
 • Leadership; you create support for your team and know how to motivate them;
 • Communicatively strong; you are the link between service and kitchen in terms of communication.
 • Stress resistant; you know how to keep calm within your team;
 • Precise; you are able to accurately elevate dishes to works of art;
 • Creative; you are creative in thinking up and creating new dishes.

As Chef, you and your team ensure an optimal guest experience behind the scenes.

What does that look like?

 • You will be the point of contact for the kitchen team and ensure that processes are executed properly.
 • You are responsible for the kitchen’s purchasing policy;
 • Per season, you and your team work out a new, innovative menu;
 • You carry out administrative tasks such as making rosters based on the correct staffing in relation to crowds and budgets;
 • You are ultimately responsible for preparing, preparing and passing on dishes and/or dish parts and for performing general services in the kitchen.
 • You oversee the performance and development of employees by conducting performance or progress interviews;
 • You are co-responsible for preparing the departmental budget, taking on challenges to increase food sales;

What to expect when you start working at Black Label Hopitality?

You will work in a young and growing hospitality company under one of the leading hotel brands, where opportunities are offered to (continue to) develop yourself. You will receive a competitive salary and fringe benefits such as a travel allowance.

Have you become enthusiastic or do you want more information? Then contact us right away!

Locations: DoubleTree by Hilton
Categories: Kitchen

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx