“I always say that I don’t believe I’m a chef. I try to be a storyteller.”

Jose Andres

English translation below

Ben jij een creatief kooktalent en een perfectionist op het gebied van borden opmaken? Ben je een geboren leider en sta je te popelen om samen met een team culinaire ervaringen te creëren voor gasten? Misschien ben jij wel de chefkok die wij zoeken. Lees snel verder!

Voor Restaurant The College en Bar Bisco, onderdeel van DoubleTree by Hilton Sittard, zijn we opzoek naar een Chefkok.

Jouw profiel

 • Je hebt passie voor F&B;
 • Kwaliteitsgericht; je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van gerechten en weet deze te waarborgen;
 • Leiderschap; je creëert draagvlak voor je team en weet ze te motiveren;
 • Communicatief sterk; je bent het schakelpunt tussen bediening en keuken op het gebied van communicatie;
 • Stressbestendig; je weet de rust binnen je team te bewaren;
 • Secuur; je bent in staat om gerechten op nauwkeurige wijze tot kunstwerken te verheven;
 • Creatief; je bent creatief in het bedenken en opmaken van nieuwe gerechten.

Als Chefkok zorg jij achter de schermen samen met je team voor een optimale gastbeleving.

Hoe ziet dat eruit?

 • Je bent het aanspreekpunt van het keukenteam en ziet erop toe dat processen goed worden uitgevoerd;
 • Je bent verantwoordelijk voor het inkoopbeleid van de keuken;
 • Per seizoen werk je samen met je team een nieuwe, innoverende menukaart uit;
 • Je voert administratieve taken uit zoals het maken van roosters op basis van de juiste personeelsbezetting in relatie tot drukte en budgetten;
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het voorbereiden, het bereiden en doorgeven van gerechten en/of gerechtendelen en voor het uitvoeren van de algemene diensten in de keuken;
 • Je ziet toe op het functioneren en de ontwikkeling van medewerkers door het voeren van functionerings- of voortgangsgesprekken;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het opstellen van het afdelingsbudget en gaat hierbij uitdagingen aan om de foodomzet te vergroten.

Wat je kunt verwachten

 • Werken in een jonge en groeiende hotelonderneming onder een van de meest toonaangevende hotelmerken;
 • De kans om jezelf te (blijven) ontwikkelen;
 • Een marktconform salaris;
 • Vierdaagse werkweek is bespreekbaar;
 • Kwartaalbonus als inslagpercentage versus budget behaald is;
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een tegemoetkoming in de reiskosten en 35% korting bij onze hotels.

Ben jij de ideale kandidaat? Dan zien wij jouw CV en motivatie graag tegemoet!

Are you a creative cooking talent and a perfectionist when it comes to preparing plates? Are you a born leader and eager to create culinary experiences for guests together with a team? Maybe you are the chef we are looking for. Read on quick!

We are looking for a Chef for Restaurant The College and Bar Bisco, part of DoubleTree by Hilton Sittard.

Your profile

 • You have a passion for F&B;
 • Quality oriented; you set high standards for the quality of dishes and know how to guarantee them;
 • Leadership; you create support for your team and know how to motivate them;
 • Strong communication skills; you are the link between service and kitchen in the field of communication;
 • Stress resistant; you know how to keep the peace within your team;
 • Precise; you are able to accurately elevate dishes to works of art;
 • Creative; you are creative in devising and preparing new dishes.

As a Chef, you and your team ensure an optimal guest experience behind the scenes.

What does that look like?

 • You are the point of contact for the kitchen team and you ensure that processes are carried out properly;
 • You are responsible for the purchasing policy of the kitchen;
 • You and your team develop a new, innovative menu for each season;
 • You perform administrative tasks such as making schedules based on the right staffing in relation to crowds and budgets;
 • You are ultimately responsible for preparing, passing on dishes and/or parts of dishes and for performing general services in the kitchen;
 • You monitor the performance and development of employees by conducting performance or progress interviews;
 • You are jointly responsible for drawing up the department budget and you take on challenges to increase food turnover.

What to expect

 • Working in a young and growing hospitality company under one of the leading hotel brands;
 • The opportunity to (continue to) develop yourself;
 • A competitive salary;
 • Four-day working week is negotiable;
 • Quarterly bonus if impact percentage versus budget is achieved;
 • Secondary employment conditions such as a travel allowance and a 35% discount at our hotels.

Are you the ideal candidate? Then we look forward to receiving your CV and motivation!

Locations: DoubleTree by Hilton Sittard
Categories: Kitchen Management

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx