English translation below

Je studententijd is de mooiste tijd van je leven: het uitgaan, lid zijn van een studentenvereniging, sporten, op kamers wonen, af en toe een festival bezoeken en natuurlijk studeren. Dit alles kost niet niks. Dat moet gefinancierd worden. Daarom zoek jij waarschijnlijk een bijbaantje dat jouw studentenleven kan bekostigen én het liefst één die past bij jouw drukke studententijd.

En laat een bijbaantje in de horeca daar nou perfect op aansluiten. Overdag volg je je lessen op school en in de avond heb je nog wat uurtjes de tijd die je graag nuttig invult. Je wil echter niet gebonden zijn aan een vast contract. De ene week zit jouw week zo vol dat werken zeker niet prioriteit nummer één is, want ja, je studie is natuurlijk het belangrijkste op dit moment… Maar nadat je al je tentamens hebt gemaakt – en hopelijk ook gehaald – wil jij flink wat uren werken om al die gedronken biertjes, baco’s of ginto’s terug te verdienen.

Wij bij Black Label Hospitality begrijpen en respecteren dat. Als oproepkracht ben je niet gebonden aan vast een vast contract, maar werk je wanneer jij wil. Bovendien hoef je geen sportschool abonnement af te sluiten, want die stappenteller draait op volle toeren terwijl je aan het werk bent. Na afloop van je shift, drink jij na sluitingstijd gezellig een sluitdrankje met je collega’s. En tot slot is je wekelijks uitbetaalde salaris natuurlijk ook niet verkeerd.

Ben je nieuwsgierig naar onze vacatures?

Kijk op www.blacklabelhospitality.nl/careers/.

De voordelen:

 • Werken wanneer jij wilt met een 0-urencontract;
 • Maandelijks 20 euro besparen omdat je geen sportschool abonnement hoeft af te sluiten;
 • Een sluitdrankje met je collega’s na afloop van je shift;
 • Werken bij een gerenommeerd bedrijf met internationale allure;
 • Ieder kwartaal ons personeelsmagazine bij jou op de deurmat;
 • Een jaarlijks personeelsfeest;
 • Alle employee benefits (personeelskorting bij ons en onze partners);
 • Loon dat wekelijks wordt uitbetaald.

Solliciteer nu!

Your student life is the best time of your life: going out, being a member of a study association, playing sports, living in a room, visiting a festival once in a while and of course studying. All this doesn’t cost nothing. It has to be financed. That is why you are probably looking for a part-time job that can pay for your student life and preferably one that fits in with your busy student life.

And let a side job in the hospitality industry be the perfect fit. During the day you follow your lessons at school and in the evening you have some hours of time that you like to use. However, you do not want to be tied to a fixed contract. One week your week is so full that working is certainly not priority number one, because yes, your studies are the most important thing at the moment… But after you’ve made – and hopefully passed – all your exams, you want to work a lot of hours to earn back all those beers, bacos or gintos you drank.

We at Black Label Hospitality understand and respect that. As an on-call employee you are not bound to a fixed contract, but you work when you want. Moreover, you don’t have to sign up for a gym membership, because that pedometer is running at full speed while you are working. At the end of your shift, you can have a drink with your colleagues after closing time. And finally, your weekly salary is not bad either.

Are you curious about our job openings?

Check out www.blacklabelhospitality.nl/careers/.

Benefits:

 • Work when you want with a 0-hour contract;
 • Saving 20 euros every month because you don’t have to take out a gym membership;
 • A closing drink with your colleagues after your shift;
 • Working for a renowned company with international allure;
 • Our quarterly staff magazine on your doormat;
 • An staff party every year;
 • All employee benefits (employee discount with us and our partners);
 • Salary that is paid on a weekly basis.

Apply now!

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx