English translation below

Ben jij een ‘hands on’ manager met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel? Beschouw jij stressbestendigheid en betrouwbaarheid als jouw kwaliteiten. Sta je te popelen om medewerkers te motiveren en gastvrijheid naar een hoger niveau te tillen? Misschien ben jij wel de restaurant manager die wij zoeken. Lees snel verder!

Voor een nieuw te openen restaurant in Hotel Valkenburg by Mercure zijn wij opzoek naar een Restaurant Manager.

Jouw profiel

 • Je hebt passie voor F&B;
 • Kwaliteitsgericht; je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de service;
 • Je stuurt het team aan en ziet toe dat voorschriften omtrent veiligheid, Arbo, HACCP worden nageleefd;
 • Het woord ‘stress’ staat niet in jouw woordenboek;
 • Je werkt ordelijk en gestructureerd binnen jouw afdeling;
 • Team-player; je werkt nauw samen met het team;
 • Je bent flexibel en vindt het niet erg om in het weekend en met feestdagen te werken;
 • Je bent fulltime beschikbaar en beschikt over ervaring in een soortgelijke functie.

Als Restaurant Manager draag je zorg voor de optimale gastbeleving.

Hoe ziet dat eruit?

 • Je zorgt ervoor dat jouw afdeling er altijd netjes uitzien;
 • Je bent ondernemend, ziet kansen en bent betrokken;
 • Je handelt klachten naar tevredenheid af en beantwoordt vragen van de gasten;
 • Je staat nauw in contact met de F&B supervisor, chef en hotelmanager;
 • Je hebt oog voor kwaliteit en gastbeleving, accepteert feedback en geeft feedback waar nodig;
 • Je doet er alles aan om samen met het team de verwachtingen van de gast te overtreffen. Pas dan ga jij tevreden naar huis.
 • Je bent betrokken bij het opstellen van nieuwe menu- en drankenkaarten;
 • Je initieert commerciële acties.

Wat je kunt verwachten als je gaat werken bij Black Label Hospitality?

Je komt te werken in een jonge en groeiende horecaonderneming waarin er kansen worden geboden om jezelf te (blijven) ontwikkelen. Je ontvangt een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een tegemoetkoming in de reiskosten. Daarnaast zul je profiteren van personeelskorting.

Ben jij de ideale kandidaat? Dan zien wij jouw CV en motivatie graag tegemoet!

Are you a ‘hands on’ manager with a high sense of responsibility? Do you consider stress resistance and reliability as your qualities? Are you eager to motivate employees and take hospitality to the next level? Maybe you are the restaurant manager we are looking for. Read on quick!

For a new to open restaurant in Hotel Valkenburg by Mercure we are looking for a Restaurant Manager.

Your profile

 • You have a passion for F&B;
 • Qquality oriented; you set high standards for the quality of the service;
 • You manage the team and ensure that regulations regarding safety, working conditions and HACCP are complied with;
 • The word ‘stress’ is not in your dictionary;
 • You work in an orderly and structured manner within your department;
 • Team player; you work closely with the team;
 • You are flexible and do not mind working on weekends and public holidays;
 • You are available full-time and you have experience in a similar position.

As a Restaurant Manager you ensure the optimal guest experience.

What does that look like?

 • You ensure that your department always look neat;
 • You are enterprising, see opportunities and are involved;
 • You handle complaints satisfactorily and answer questions from guests;
 • You are in close contact with the F&B supervisor, chef and hotel manager;
 • You have an eye for quality and guest experience, accept feedback and provide feedback where necessary;
 • You do everything you can to exceed the expectations of the guest together with the team. Only then will you go home satisfied;
 • You are involved in drawing up new menu and drink cards;
 • You initiate commercial campaigns.

What can you expect when you start working at Black Label Hospitality?

You will work in a young and growing hospitality company where opportunities are offered to (continue to) develop yourself. You will receive a competitive salary and fringe benefits such as a travel allowance. In addition, you will benefit from an employee discount.

Are you the ideal candidate? Then we look forward to receiving your CV and motivation!

Locations: Hotel Valkenburg by Mercure
Categories: Service

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx