Skip to content

Privacy Policy

Privacy statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Black Label Hotels B.V., statutair gevestigd te gemeente Sittard en kantoorhoudende te (6135 KV) Sittard aan de Economiestraat 8 (KvK-nummer: 70289379), door middel van de verwerking via de website www.blacklabelhospitality.nl

Verwerking van persoonsgegevens door Black Label Hotels B.V.
Wij hechten veel waarde aan uw privacy en we besteden speciale aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Aangezien we gevestigd zijn in Nederland, binnen de Europese Unie, worden uw gegevens beschermd in overeenstemming met de EU-privacywetten en -regelgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Als u meer wilt weten over waarom we persoonsgegevens moeten verwerken en hoe we deze beschermen, lees dan dit Privacy Statement verder.

Bezoek aan onze website
Door onze website te bezoeken, kunt u ons automatisch enkele technische informatie verstrekken die door uw webbrowser wordt overgedragen. Deze automatische overdracht (in tegenstelling tot een formulier dat u bewust invult) omvat doorgaans de volgende categorieën gegevens:

 • openbaar IP-adres van uw apparaat;
 • opgevraagde pagina en tijd;
 • ‘user agent’-informatie, die doorgaans informatie omvat zoals uw besturingssysteem en browsertype, versie, taal en geolocatie (op basis van IP);
 • Referrer-URL (het adres van de website die u eerder bezocht, als u op een hyperlink hebt geklikt om op onze website te komen)
 • De eerste drie categorieën gegevens zijn nodig om u toegang te geven tot de website (zoals uw IP-adres), of om de inhoud ervan correct te laden (zoals ‘user agent’-informatie). Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming en ons legitieme belang om u in staat te stellen onze website en de functies ervan correct te openen en te gebruiken. We kunnen dergelijke gegevens ook verwerken voor ons legitieme belang om onze website of onze producten en diensten te beveiligen, om bugs te vinden en op te lossen en om andere verbeteringen aan te brengen. De verwijzende URL wordt in anonieme vorm gebruikt voor gebruiksanalyses en advertentiestatistieken.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zijn alle informatie die iets over u, als geïdentificeerd of identificeerbaar menselijk wezen, zegt. Door met ons te communiceren, kunt u ons ertoe brengen sommige van uw persoonlijke gegevens te verwerken. Welke van uw persoonlijke gegevens we kunnen verwerken en waarom, hangt af van hoe u ervoor kiest om met ons om te gaan en de context waarin u ons informatie verstrekt. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en) waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het aangaan van een opdrachtovereenkomst;
 2. het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 4. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 5. om u toegang te geven tot de website www.blacklabelhospitality.nl;
 6. voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Black Label Hotels B.V.;
 7. om u in staat te stellen (informatie over) onze producten en diensten op te vragen;
 8. om statistieken te analyseren en de website te optimaliseren;
 9. om onze producten en diensten op de markt te brengen en te adverteren, inclusief door gebruik te maken van online advertentienetwerken en hun cookies of vergelijkbare technologieën die op onze website en andere websites op internet zijn geïmplementeerd, om advertenties en andere inhoud die u ziet relevanter voor en voor u te maken rapporteren over en het effect van onze marketinginspanningen meten;
 10. om je via onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze commerciële ontwikkelingen en aanbiedingen, als je je hebt aangemeld of soortgelijke producten of diensten hebt afgenomen;
 11. om u in staat te stellen te solliciteren bij Black Label Hotels B.V.;
 12. om uw vragen en verzoeken af ​​te handelen, bijvoorbeeld via een contactformulier, chatfunctionaliteit op onze website of via e-mail.

Rechtsgrond voor verwerking
Volgens de AVG kunnen wij uw persoonsgegevens alleen rechtmatig verwerken als daarvoor een geldige rechtsgrond bestaat. Black Label Hotels B.V. hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

A) Black Label Hotels B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en de uitvoering van overeenkomsten

Bij de aanvraag, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, is Black Label Hotels B.V. verplicht om bepaalde gegevens te verwerken teneinde uw aanvraag te kunnen behandelen. Verder vragen wij uw gegevens om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Dergelijke gegevensverzameling en -verwerking is noodzakelijk, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een verzekering, maar ook ten behoeve van andere producten en diensten die wij u aanbieden.

B) Black Label Hotels B.V. dient de wet na te leven

Black Label Hotels B.V. is op basis van diverse wettelijke bepalingen verplicht om een aantal gegevens over u te verwerken, o.a. in het kader van:

 • boekhoudkundige verwerking;
 • fiscale verplichtingen;
 • verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- of regelgeving.

C) Black Label Hotels B.V. beschikt over een aantal gerechtvaardigde belangen

Black Label Hotels B.V. heeft een aantal gerechtvaardigde belangen voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij letten wij erop dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt met als doel:

 • het maken van studies, (risico-, marketing- en andere) modellen en statistieken;
 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Black Label Hotels B.V. bijvoorbeeld bij geschillen;
 • het beheer van klanten en van groepen van klanten of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten (bijvoorbeeld particulieren, ondernemingen, zelfstandigen) en persoonsprofielen voor het beheer van klanten of voor het detecteren van behoeften van de klant;
 • het verzorgen en verbeteren van de website www.blacklabelhospitality.nl, zodat Black Label Hotels B.V. zoveel mogelijk van uw vragen met betrekking tot deze websites kan beantwoorden;
 • de gehele of gedeeltelijke overdracht van activiteiten en in het kader daarvan uitwisseling van gegevens, waaronder de intermediairs en brancheorganisaties.

D) Black Label Hotels B.V. beschikt over een bijzonder gerechtvaardigd belang: direct marketing

Black Label Hotels B.V. beschikt over verschillende producten en diensten die wij u kunnen aanbieden en waarvoor wij u rechtstreeks kunnen benaderen (direct marketing).

Als u niet wenst te worden benaderd door Black Label Hotels B.V. met informatie, reclame of voorstellen op maat, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van Black Label Hotels B.V. Meer informatie daarover vindt u onder ‘Uw rechten’.

E) Black Label Hotels B.V. vraagt in een aantal gevallen uw uitdrukkelijke toestemming

Onder andere door het bezoek aan onze website kunnen wij uw (klik-)gedrag vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profilering). Profilering is een geautomatiseerde verwerking van (persoons)gegevens met als doel een individu te evalueren, te classificeren of een beslissing over die persoon te nemen. Dit doen we door persoonsgegevens te vergelijken en samen te brengen

Op basis van het klikgedrag wordt uw bezoek gekoppeld aan uw voorkeuren. Het profiel dat daarmee wordt gemaakt, ligt ten grondslag aan het besluit welke gerichte boodschappen worden gekoppeld aan uw persoonlijk profiel.

Naast het hierboven genoemde volgen van uw klikgedrag, kan het zijn dat Black Label Hotels B.V. ook voor andere verwerkingen van uw gegevens uw uitdrukkelijke toestemming vraagt.

Verplichte verstrekking
Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Black Label Hotels B.V. niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

A) Het doorgeven en ontvangen van gegevens

De uitvoering van de dienstverlening kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met gelieerde vennootschappen en andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Black Label Hotels B.V. of wanneer Black Label Hotels B.V. hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Black Label Hotels B.V. zal uw persoonsgegevens in principe niet doorgeven aan een bedrijf in een land buiten de EER. Indien persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER, dragen wij zorg voor passende waarborgen om zo veel mogelijk te garanderen dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de geldende regelgeving binnen de EER.

B) Black Label Hotels B.V. verkoopt of exploiteert persoonsgegevens niet commercieel aan derden

Black Label Hotels B.V. verkoopt of exploiteert persoonsgegevens niet commercieel aan derden Black Label Hotels B.V. zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in dit Privacy Statement of met uw voorafgaande toestemming.

Bewaartermijn
In overeenstemming met het principe van dataminimalisatie en opslagbeperking proberen we ervoor te zorgen dat we niet meer persoonsgegevens verwerken dan we nodig hebben en niet langer bewaren dan we nodig hebben.
We bewaren facturen 7 jaar, of welke periode dan ook die is voorgeschreven onder de toepasselijke belastingwetgeving. Als u ons uw contactgegevens heeft verstrekt omdat u geïnteresseerd bent in onze producten of diensten, dan bewaren wij deze gegevens voor dat doel, totdat u ons vraagt ​​uw gegevens te verwijderen.

De persoonsgegevens die door ons in uw account worden verzameld, worden bewaard tot twee jaar na de laatste activiteit in uw account. Persoonsgegevens die voor andere doeleinden worden verzameld, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de doelen zoals genoemd in dit privacy- en cookiebeleid te bereiken. Dit tenzij Hotelchamp.com op grond van een wettelijke verplichting een langere wettelijke bewaartermijn in acht moet nemen.

Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestanden die tijdens het bezoek aan een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dit gebeurt via de webbrowser op het apparaat. De informatie die door het gebruik van onze website door een cookie kan worden overgebracht, kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van www.blacklabelhospitality.nl of naar servers van een derde partij.
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden door ons geplaatst, maar ook via derden die wij hiervoor inschakelen. Wij gebruiken cookies op onze website voor de volgende doeleinden:

 • om de functionaliteit van onze website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);
 • om algemene statistieken te genereren en inzicht te krijgen in het gebruik van onze website door het publiek om onze website en diensten te optimaliseren (analytische cookies);
 • om het internetaanbod voor jou interessanter te maken door advertenties te tonen die passen bij jouw interesses en om de advertenties en content op onze website en in onze nieuwsbrieven te personaliseren op basis van jouw interesses en klik- en surfgedrag (targeting/advertentiecookies);
 • om u de mogelijkheid te bieden om informatie op onze webpagina’s te delen via de verschillende Social Media kanalen (Social Media cookies).
 • Voor bovenstaande doeleinden gebruiken wij de volgende cookies. Sommige van de relevante partijen die deze cookies verstrekken, bevinden zich in de Verenigde Staten van Amerika (VS). Indien de betreffende partij niet Privacy Shield-gecertificeerd is, worden met de betreffende partij EU-modelcontractbepalingen afgesloten. Deze aanvullende waarborgen helpen uw persoonlijke gegevens te beschermen, zelfs wanneer deze buiten de EU worden verwerkt, zoals vereist op grond van EU-privacywetten en -regelgeving. We hebben geen controle over hoe de bovengenoemde partijen de cookies gebruiken en de informatie en persoonlijke gegevens die via de cookies worden verzameld , zichzelf. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij cookies gebruiken, raden wij u aan hun privacybeleid te lezen (houd er rekening mee dat dergelijk beleid regelmatig kan worden herzien).

Beveiliging van persoonsgegevens
Black Label Hotels B.V. zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht
U heeft het recht de door Black Label Hotels B.V. verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Black Label Hotels B.V. en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Black Label Hotels B.V. om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Black Label Hotels B.V.de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien Black Label Hotels B.V.de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Black Label Hotels B.V. verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Toezichthouder
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen
Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op www.blacklabelhospitality.nl

Black Label Hotels B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Websites van derden
Dit beleid is niet van toepassing op websites van derden die zijn gekoppeld aan onze website. Wij kunnen niet garanderen dat dergelijke derden zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacybeleid van hun websites te lezen voordat u gebruik maakt van de websites.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze Privacy Statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Website: www.blacklabelhospitality.nl
Adres: Economiestraat 8, 6135 KV Sittard
Telefoon: +31 46 20 60 301
E-mail: [email protected]
KvK-nummer: 70289379

Let's Connect

Contact us

Black Label Hospitality has many opportunities. We understand the wishes of the real estate owner, but also our investor’s needs, both in capital and real estate. Most importantly, we understand what a modern-day guest is looking for in a hotel and translate this into a well managed operation.

Contact us →